Historia & byggnader

Gamla Stortorget är Åbo stads gamla centrum. Stortorget var viktigt både som administrativt centrum och handelsplats ända från 1200-talet till 1800-talets första decennier.

De trafikleder som löpte in till staden från olika håll av landet sammanstrålade också här i centrum. Viktigast av dem var vattenvägen längs Aura å ut till havet som förenade riket med det övriga Europa.

Av landsvägarna var Tavastländska Oxvägen en av de viktigaste den andra var Kungsvägen som ledde ända till S:t Petersburg. I centrum intill torget byggdes också i tiden stadens första stenhus.

Stortorget idag

I dag finns det fyra historiskt värdefulla byggnader i Åbo gamla centrum: 

  • Brinkala
  • Gamla Rådhuset
  • Hjeltska huset
  • Juseliuska huset

Iståndsättningen av de gamla, historiskt värdefulla byggnaderna är det största renoveringsprojekt som Åbo stad hittills genomfört. Före renoveringen användes husen bl.a. av polisinrättningen och stadens socialcentral.

Nyckelord: