Gamla Rådhuset

På Gamla Stortorget fanns redan på 1300-talet ett rådhus. Murarmästare Samuel Berners rådhusbyggnad från 1734–1736 är kanske det kändaste av Åbos rådhus.

Berners rådhus förstördes i Åbo brand 1827. Handelsman A. F. Pfaler lät reparera det till ett bostadshus i två våningar enligt ritningar av P. J. Gylich. Byggnaden övergick 1879 i fabrikören Juselius ägo. Juselius höjde byggnaden 1899 till sin nuvarande höjd i tre våningar. Här verkade Juselius Skjortfabrik, grundad 1869, och möjligen även Åbo Paraplyfabrik, grundad 1882.

Juselius Skjortfabrik verkade i huset till 1925, efter vilket den gamla rådhusbyggnaden övergick i Åbo stads ägo och hyrdes ut till polisväsendet. På 1980-talet reparerades huset för kulturens ändamål.

 

Stadsdel/Område: