Hjeltska huset

Det Hjeltska huset är idag det enda bevarade stenhuset i Finland som representerar renodlad S:t Petersburgs empirestil.

Sjökapten Hjelt köpte tomten vid Stortorget efter Åbo brand 1827 och lät bygga ett ståtligt tvåvåningshus i sten år 1830. Hans hem inrymdes i husets andra våning och gatuplan uthyrdes till affärslokaler.

Hjeltska huset övergick i Åbo stads ägo på 1930-talet och huset hyrdes i sin helhet ut åt polisinrättningen. Då polisen år 1985 flyttade in i nya lokaliteter iståndsattes Hjeltska huset för Kulturcentrets bruk. Renoveringsarbetet färdigställdes år 1991.

I Hjeltska huset verkar idag stadens ungdomsservice kansli samt två Östersjöorganisationer:

Stadsdel/Område: