Julfreden

Utlysningen av julfreden är en tradition som inleder julfirandet och som officiellt förklarar julen inledd. Från traditionens första århundraden finns inga exakta formuleringar bevarade, men det centrala innehållet finns kvar. Den påminner om att julfreden börjar, den uppmanar till att tillbringa högtiden i god sämja, hotar dem som bryter mot freden med stränga straff och önskar god jul.

Utlysningen av julfreden från Gamla Stortorget i Åbo är en näst intill oavbruten, 700 år lång tradition. Den är känd sedan 1300-talet. Julfreden utlystes från Brinkalahusets balkong för första gången år 1886. Sin nuvarande form fick den år 1903.

Julfreden utlystes förmodligen inte

  • under stora ofreden 1712–1721
  • under åren 1809–1815
  • under milisstrejken 1917
  • och på grund av rädslan för flygbombningar 1939

Julfreden på finska och svenska utlyses på julafton kl. 12. Den har sänts i radio sedan 1935. Tevesändningarna startade 1983 i Finland och från och med 1986 sänds utlysningen av julfreden på teve också i Sverige. Numera kan man följa med utlysningen av julfreden i direktsändning via webben över hela världen.

Sedan 2013 utlyses julfreden av Åbo stads protokollchef Mika Akkanen.

Joulurauhanjulistuspergamentti

 

Julfredspergamentet

I morgon, vill Gud,
infaller vår Herres och Frälsares nåderika födelsefest;

och varder förty härigenom en allmän julfred kungjord och påbjuden, med åtvarning till envar att denna högtid med tillbörlig andakt fira, och i övrigt iakttaga ett stilla och fridsamt uppförande,

emedan den, som häremot bryter samt julhögtiden genom något olagligt eller otillbörligt förfarande oskärar, gör sig under försvårande omständigheter förfallen till det straff, lag och författningar för varje brott och överträdelse särskilt påbjuda.

Slutligen tillönskas stadens samtliga invånare en fröjdefull julhelg. 

Stadsdel/Område: