Juselius

Juseliuska huset är yngst av byggnaderna på området, Huset har, trots många skeden, bibehållit sin ursprungliga exteriör och interiör synnerligen väl. Carl Fredrik Juselius lät bygga huset till bostadshus och detta ”nyrenässanspalats” blev färdigt 1892.

I det Juseliuska huset har bl.a. funnits stadsdirektörens bostad och läkarmottagningar. År 1924 öppnades caférestaurang Hansa i husets källarutrymmen där Åbo konstförening i tiderna grundades.

På 1940-talet bytte restaurangen namn till Teini, populär mötesplats förutom för konstnärer också för studerande och universitetspersoner. Den legendariska restaurangen stängdes 1963 och lokalen iståndsattes för polisinrättningens och socialbyråns bruk. Restaurang Teini öppnades efter en paus på 30 år på nytt år 1993.

Juselius idag

Saneringen av det Juseliuska huset färdgiställdes i juni 2001. Tre våningar i det Juseliuska huset upptas idag av olika lokala kulturföreningar. 

 

Stadsdel/Område: