Katedralskolan

Katedralskolan utgörs av tre hus som byggdes före branden. Av dessa är det tre våningar höga Hovrättshuset äldsta delar från 1500-talet och källaren kan möjligen vara till och med från 1300-talet. Byggnaden blev svårt skadad i Åbo brand 1827. 

Efter branden iståndsattes hovrättshuset enligt C. L. Engels ritningar till ett skolhus i tre våningar för Åbo gymnasium som hade grundats 1828. Skolan inledde sin verksamhet i dessa lokaler 1830. Kronan köpte Tryggska huset 1860 och i det placerades Högre elementarskolan och Tekniska realskolan.  Byggnaden byggdes om för skolbruk. Högre elementarskolan och gymnasiet sammanslogs 1872 och blev Svenska klassiska lyceum i Åbo eller Classicum. Sedan 1971 har skolans namn varit Katedralskolan i Åbo.