Klostermellangatan

Klostermellangatan ledde från S:t Olofs dominikanerkloster på Kaskisbacken till det dåvarande Rådhustorget. Gatstumpen har bevarat sin ursprungliga prägel, och är numera en unik lämning från medeltiden.

I samband med det stora saneringsarbetet på 1990-talet öppnades Klostermellangatan åter för fotgängare och cyklister. I C. L. Engels rutnätsplan från 1828 inneslöts gatan i tomterna och fredades för trafik.

Gatan har varit inspelningsplats för många filmer och den har inspirerat många fotografer.

 

Stadsdel/Område: