Brinkala

De äldsta uppgifterna om Brinkala härrör från 1500-talet. Brinkala huset har i sina dagar bl.a. varit stadsbostad för den släkt som ägde herrgården Brinkhall på ön Kakskerta, hotell för ”förnärmare resande” och residens för den ryske generalguvernören. Byggnaden övergick i Åbo stads ägo 1819.

Huset skadades svårt i Åbo brand 1827 men iståndsattes till stadens nya rådhus. Brinkala tjänade som rådhus fram till1920-talet. Fram till år 1985 var huset uthyrt till stadens polisinrättning

Mest känt är Brinkala för jullfredstraditionen. På julafton kl.12 alltsedan 1886 har Åbo utlyst julfred från balkongen på Brinkala. Före det utlystes freden enligt äldre källor från ”rådhusets dörrar och fönster”. 

Brinkala idag

Brinkala återinvigdes officiellt efter restaureringsarbetet 19.11.1998. Rummen i andra våningen mot Stortorget och trappuppgången har återställts i 1886 års skick. Ståtligast av de renoverade rummen är utan tvivel Magistratens sessionssal med sin ursprungliga takkrona och originalmöbler.

Stadsdel/Område: