Hur upplever du Åbos historiska centrum och universitetsområdet idag - och hur önskar du uppleva dessa i framtiden? Varför känns området viktigt för dig? Vilka är utmaningarna och vad vill du se förbättras? Delta i undersökningen och dela med dig av dina åsikter 28.9-9.10.2020.

Åbos historiska centrum och universitetsområdet utvecklas genom en öppen och interaktiv process tillsammans med Åbos invånare och övriga användare av området. Tillsammans kan vi se till att området lever upp till sin potential året om, både för stadens invånare och dess besökare.

Enkäten berör den stadsdel som sträcker sig norrut från området kring Gamla stortorget till Helsingforsgatan samt avgränsas av Aura å i öst och Tavastgatan i väst.

Utvecklingsområdet.

Enkäten som berör utvecklingen av området utförs i Innoduel. Innoduel är en mycket användarvänlig applikation där du får betygsätta olika alternativ; applikationen ger dig två alternativ, av vilka du väljer det du anser stämma bäst överens med dina åsikter. Du kan även föreslå egna alternativ vid behov. De insamlade svaren resulterar i en lista där alternativen rangordnats i enlighet med popularitet.

Ditt svar gör skillnad: svaren som samlas in genom enkäten utgör startpunkten för arbetet att utveckla området.

  • Du kan fylla i enkäten på innoduel.com/turku2020 (Enkäten har stängts 9.10.2020.)

Arbetet med utvecklingsplanen är på gång

Det pågående arbetet med utvecklingsplanen är riktgivande för både Åbos historiska centrums och universitetsområdets framtid. Genom enkäten ser vi till att invånarnas åsikter tas i beaktande, och den utgör därför en mycket viktig del av arbetsprocessen.

I oktober kommer vi även organisera evenemang där vi tillsammans vidare diskuterar områdets potential och framtid.

Utvecklingsplanen slutförs under våren 2021. Till aktörerna hör Finlands Universitetsfastigheter Ab, Stiftelsen för Åbo Akademi, Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet, Åbo stad, Turun Yliopisto, Turun Yliopistosäätiö, Turun Ylioppilaskyläsäätiö och Åbo Akademi, i samarbete med Lundén Architecture Company och Demos Helsinki.