Ansökningsguide

Vårens gemensamma ansökan till gymnasie- och yrkesutbildning 2022

  • ansökningstid: 22.2.–22.3.2022
  • ansökningstiden på www.studieinfo.fi utgår 22.3. kl. 15.00 
  • utöver gemensam ansökan på ovanstående webbplats, bör den som ansöker om en studieplats vid ett gymnasium i Åbo ha fyllt i ett ämnesvalskort för det gymnasium som hen söker till. Ämnesvalskort och ytterligare information om stadens enda svenskspråkiga gymnasium, Katedralskolan i Åbo, hittar du här: Sök till oss – Katedralskolan

Läroanstalterna publicerar antagningsresultaten tidigast 16.6.2022. Om du blir erbjuden en studieplats får du ett antagningsbrev från läroanstalten. Om du har angett din e-post adress i din ansökan, får du antagningsresultatet också per e-post. Ta emot studieplatsen senast 30.6.2022.

Läs den elektroniska ansökningsguiden: