Ansökan

Efter den grundläggande utbildningen kan du välja mellan olika alternativ och vägar till arbetslivet. Examina på andra stadiet (studentexamen och yrkesexamen) ger allmän behörighet för fortsatta studier på högskolenivå.

Guide för gemensam ansökan

I guiden kan du på en gång hitta Åbo stads läroanstalter på andra stadiet.  Du kan också hitta övriga läroanstalter på andra stadiet i Åboregionen samt övrig nödvändig ansökningsinformation.

Gemensam ansökan till Åbogymnasier och yrkesläroanstalter

  • Ansökningstiden infaller i 21.2.-21.3.2023.
  • Gemensam ansökan gäller alla som går ut den grundläggande utbildningen våren 2023.
  • Ansökningsresultaten publiceras bl.a. på Studieinfo 16.6.2023.
  • Platsen ska tas emot i 29.6.2023.
  • Du kan inte efter antas från eventuell reservplats efter 18.8.2023.

SÖK VIA STUDIEINFO

 

Ansökan via antagning enligt prövning

Antagning enligt prövning används i yrkesutbildning och gymnasieutbildning om ditt skolbetyg inte kan jämföras med motsvarande finländska betyg. Du kan också söka till utbildning enligt prövning om du har ett något särskilt skäl att bli beaktad utöver poängantagningen. I antagning enligt prövning bedömer läroanstalten ditt utbildningsbehov och dina förutsättningar att klara av studierna.

Du kan söka till alla dina yrkesutbildningsönskemål genom antagning enligt prövning. Det förutsätter att du har en särskild orsak som du vill åberopa.

Ytterligare information

Om du blev utan studieplats

Vi har sammanställt tips och råd på webbplatsen Blev du utan studieplats?

Ansök här

Studieinfo (klicka här)

YTTERLIGARE INFORMATION TILL DEN SOM SÖKER TILL GYMNASIET

YTTERLIGARE INFORMATION TILL DEN SOM SÖKER TILL ÅBO YRKESINSTITUT

Nyckelord: