Idrottsrutbildning

Om du idkar en idrottsgren, har du möjligheter att vid sidan av dina studier fortsätta att aktivt träna i träningsgrupperna i Turun Seudun Urheiluakatemia. Idrottsakademin verkar i gymnasiet Kerttulin urheilulukio, Åbo yrkesinstitut (TAI) och Katedralskolan i Åbo.

Ansökan till idrottsutbildningen görs via gemensam ansökan. Idrottarutbildningen passar alla oavsett vilken idrottsgren man utövar. Till utbildningen antas årligen idrottare som haft framgång i sin gren på nationell nivå.

Urvalsgrunderna är:

  • specialidrottsförbundens poängsättning
  • betygsvitsord samt
  • gren- och egenskapstest som ordnas separat

Ytterligare information