Idrottsrutbildning

En idrottande ungdom kan studera till ett yrke vid sidan av sitt aktiva idrottande. Idrottskademin på andra stadiet består av Kerttulin urheilulukio, Åbo yrkesinstitut och Katedralskolan i Åbo.

En idrottare kan söka till institutets alla branscher och linjer. Årligen väljer Idrottsakademin i olika åldersklasser nationellt talangfulla och duktiga idrottare till olika utbildningslinjer. Urvalskriterierna är de olika grenarnas poängsättning, grundskolans betygsvitsord samt de olika idrottsgrenarnas egna urvalstest.

Studietiden är 3-3,5 år. Träningarna under studietiden kan variera mellan 2 - 4 förmiddagar/vecka beroende på idrottsgren.

www.urheiluakatemia.fi