Kombiexamen

Intresserad av en kombiexamen?

Att studera kombiexamen innebär att du vid sidan av yrkesinriktade studierna också läser gymnasiekurser i minst fem ämnen vid ett gymnasium. 

För att kunna avlägga kombiexamen måste den studerande uppfylla medeltalskraven för berörda gymnasium.

Intresset för kombistudier kartläggs under första studieåret.

Gymnasiekurser erbjuder till exempel Katedralskolan i Åbo, Pargas svenska gymnasium och Kimitoöns gymnasium.

I praktiken innebär kombistudier att den studerande under sin studietid några perioder avlägger gymnasiekurser vid ett gymnasium.