Kombiexamen

Ska jag avlägga två examina?

Studera till ett yrke och bli student samtidigt! Dubbelexamen kan förbättra dina förutsättningar för fortsatta studier samt förbereder för fem läroämnen i studentskrivningarna. Dubbelexamen kan avläggas av dem som blivit antagna via gemensam ansökan. 

Med dubbelexamen avses att examinanden avlägger både yrkesinriktad grundexamen och studentexamen som avslutning på studierna. Dubbelexamen kan avläggas inom alla utbildningsbranscher vid Åbo yrkesinstitut. Gymnasiestudierna genomförs i huvudsak inom ramen för en normal skoldag. Den som utför dubbelexamen kan också utnyttja Åbo kvällsgymnasiums utbildningsutbud som en del av studierna.

Med gymnasiestudierna kan man ersätta grundexamensstudier. Därför förlänger avläggandet av dubbelexamen inte nödvändigtvis studietiden. I samband med dubbelexamen avläggs studentexamen, men den som avlagt dubbelexamen får inte ett avgångsbetyg från gymnasiet.

Dubbelexamen kan också kombineras med idrottarutbildningen.

Ytterligare information