Till Åbo yrkesinstitut

Snickare, närvårdare eller kock? Drömmer du om ett nytt yrke eller vill du uppdatera dina nuvarande yrkeskunskaper? Då är Åbo yrkesinstitut (= TAI) rätt plats för dig. TAI är en av de största yrkesskolorna på andra stadiet i Finland.

Läroanstalten erbjuder grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad tilläggsutbildning för unga och vuxna. Undervisningsspråket är finska med undantag för utbildningsenheten handel och data, där undervisningen sker på svenska.

En yrkesinriktad grundexamen innehåller många olika examensdelar, en del är obligatoriska medan andra är valfria/utbytbara.

Efter avklarad grundexamen får du ett yrke. Till exempel inom grundexamen i informations- och kommunikationsteknik är den nya yrkesbenämningen. 

Åbo yrkesinstitut erbjuder också möjligheten till läroavtalsutbildning i slutskedet av studierna.