Till Åbo yrkesinstitut

Vid Åbo yrkesinstitut (TAI) kan du studera till olika yrken inom nästan 30 olika branscher. Via nedanstående lista med orangea balkar kan du ta del av utbildningar som ingår i gemensam ansökan. Åbo yrkesinstituts skolhus ligger på olika håll i Åbo.

På blanketten för gemensam ansökan ska du ange om du söker till studier som leder till dubbelexamen eller till Idrottarutbildningen. De resterande valen kan du göra i början av studierna eller under studierna. Du kan inkludera företagsamhetsstudier, studerande- eller föreningsverksamhet, praktik utomlands, studier vid Åbo yrkeshögskola samt studier som fokuserar på arbetslivet. Av dessa och andra val bildas din egen studiestig.

Ytterligare information om ansökan, studiestigar, dubbelexamen, idrottarutbildning och mycket annat hittar du på Åbo yrkesinstituts webbplats för gemensam ansökan samt För studerande.

I slutet av sidan hittar du de svenskspråkiga examensalternativen med orangea balkar. Alla examensalternativ finns på Ammatilliset tutkinnot (sidan på finska).