Till gymnasiet

Grundskoleelever kan ansöka om studieplats för första gången på våren på årskurs nio. De studerande som har avlagda gymnasiestudier och söker till studentbaserade utbildningslinjer kan ansöka om studieplats enbart på basen av gymnasiets avgångsbetyg. 

Gymnasieundervisning på svenska ges i Katedralskolan i Åbo. 

Åbo stad erbjuder gymnasieutbildning i sex finskspråkiga gymnasium (undervisning dagtid) och ett kvällsgymnasium, samt engelskspråkig undervisning i Åbos internationella skola.

Utöver stadens gymnasium erbjuder Turun normaalikoulun lukio samt Steinerskolans gymnasium gymnasieutbildning.

Alla gymnasier i Åbo