Geriatrisk dagrehabilitering

Vården på den geriatriska dagrehabiliteringsavdelningen innefattar rehabiliteringsstödjande vårdarbete samt olika sjukvårdsåtgärder. I den geriatriska dagrehabiliteringen bedöms klientens funktionsförmåga och möjligheter att klara sig hemma. Detta sker t.ex. så, att klientens återstående resurser kartläggs i de dagliga sysslorna under vårdperioden. Vårdperioden omfattar också en vårdplan över hur klienten bäst kan stödjas i att klara sig hemma på ett sådant sätt att de återstående krafterna utnyttjas. Syftet är också att upprätthålla aktiviteten och verksamhetsförmågan och så vitt möjligt förbättra den.

För att komma till den geriatriska dagrehabiliteringen krävs remiss av en läkare eller skötare. Klienterna kommer vanligen från ett sjukhus, hemvården eller en hälsostation. Den geriatriska dagrehabiliteringen är verksam under dagtid, dvs. klienterna kommer på morgonen och återvänder hem på eftermiddagen. En vårdperiod räcker 3 månader, och besöken sker en gång i veckan eller oftare vid behov.

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
Services språk:
Finska
Svenska
Målgrupp: 
Service kategorier: 

Lokaliteter

Dagrehabiliteringen

Geriatrinen päiväkuntoutus on tarkoitettu turkulaisille ikäihmisille kotona selviytymisen tueksi.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

hyvinvointitoimiala

Ansvarsorganisation: 

hyvinvointitoimiala
Servicespråk: 
Finska
Svenska