Geriatriska polikliniken

Den geriatriska polikliniken är avsedd för äldre invånare i Åbo som inte kan undersökas och vårdas via hemvården eller vid hälsostationen, men inte behöver intensiv jourvård.

Vård på polikliniken fås alltid via kontakt med en yrkesutbildad person vid hälsostationen eller hemvården. Nya patienter tas emot på polikliniken vardagar kl. 8.00–18.00.

Nyckelord: