Geriatriska utvärderingsenheten

Geriatriska utvärderingsenheten är en sjukhusavdelning där åldringars tillstånd utvärderas och fortsatt vård arrangeras.

Målet är att stöda åldringarnas och hjälpbehövande personers hemmaboende och att vid akut sjukdom utan dröjsmål utvärdera patientns tilllånd och ordna med fortsatt vård.

Patienten remitteras till avdelningen av hemsjukvårdens läkare eller sin personliga läkare på hälsostationen.

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
Service kategorier: 

Lokaliteter

Geriatriska utvärderingsenheten

För utvärdering av akut insjuknade åldringars tillstånd och för ordnande av fortsatt vård.

Telefon:

Telefon 02 266 0352

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor