Gruppverksamhet på välfärdscentren

Hitta evenemang som intresserar dig

Ledd gruppverksamhet på annat håll

Hjälpmedel i vardagen

Du kan anmäla dig till olika grupper via välfärdscentrets klientrådgivning. En handledare ringer upp dig så att ni kan hitta den grupp som passar dig bäst. Grupperna träffas under en bestämd period. Alla pensionerade Åbobor som fyllt 65 år är välkomna. Bekanta dig även med övriga grupper, som ägnar sig åt bland annat kreativt arbete, motionsglädje och hantverk.

Vänkretsen

Känner du dig ensam? Saknar du en vän att utbyta tankar med? Gruppens mål är att lindra ensamhet och hitta nya vänner.

Kiva-meno

Saknar du aktiviteter och glädje i vardagen? Målet är att hjälpa deltagarna att hitta sina egna styrkor och uppmuntra dem att prova på nya saker tillsammans med gruppen.

Virkut

Känns det svårt att komma iväg hemifrån? Behöver du stöd med vardagsmotionen? Gruppens mål är att hjälpa deltagarna att röra på sig och våga mer. Medlemmarna får råd om sunda matvanor och deras förmåga att komma ut och röra på sig stärks på olika sätt.

Elä hyvin voi hyvin (Lev väl må väl)

Vill du veta mer om hur du kan göra hälsosamma förändringar i din vardag? Vi funderar tillsammans på livsstilens effekter på hälsan och möjligheter att ta hand om sig själv genom bland annat motion och rätt kost.

Handledning i användning av rollator

Gruppens mål är att hjälpa deltagarna att lära sig ta sig fram självständigt med rollator, och därigenom öka deras frihet.

Pilke

Behöver du stöd i att hålla dig nykter och skapa en meningsfull vardag? Gruppens mål är att erbjuda kamratstöd för personer som kämpar med rusmedelsberoenden genom träffar varje vecka. Mer information ges av Fingerroosstiftelsen på tfn 044 975 1610.

Besöksadress: 

Stickelbärsgatan 7
20720 Åbo

Telefon:

Kundrådgivning 02 262 5020

Besöksadress: 

Allégatan 11
20100 Åbo

Telefon:

Kundrådgivning 02 262 6000