Hälsostationernas kundnöjdhet

På hälsostationerna och närserviceenheternas insamlas uppgifter om kundnöjdhet med feedbackenheter som finns på varje verksamhetsställe. De givna svaren bildar automatiska rapporter om situationen för den senaste månaden.

Du kan också ge feedback på nätet via Åbo stads feedbacktjänst samt med kundfeedbackblanketter som finns på verksamhetsställena.

Feedback om laboratorie- och avbildningstjänster kan ges via Feedbacktjänsten för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Hälsostationernas kundnöjdhetsuppgifter i realtid