Hälsotjänster för invandrare

En invandrare har rätt till kommunala hälsovårdstjänster. Du kan använda Åbo stads hälsovårdstjänster ifall Åbo är din hemort.

Du kan sköta dina ärenden i Åbo stads hälsovård i följande tjänster:

  • hälsostationer
  • tandkliniker
  • barnavårdsrådgivning och mödrarådgivning
  • skol- och studerandehälsovård
  • rehabilitering och terapi
  • jour (plötslig sjukdom)

Är du en invandrare med flyktingbakgrund?

När du anländer till Finland får du hälsotjänster från Utlänningsbyrån för tre år om:

  • du är en invandrare med flyktingbakgrund och har fått ett positivt uppehållstillstånd,
  • din hemort är Åbo och
  • du har bott i Finland mindre än tre år