Hälsovård för gymnasister

Hälsovården för gymnasister har som uppgift att säkerställa den unga personens uppväxt och utveckling i samarbete med föräldrar, lärare och elevvårdspersonal.

Skolhälsovårdarens arbete i gymnasiet baserar sig på en individuell och förtrolig kundrelation till eleven.

Bra hälsa är en förutsättning för en framgångsrik skolgång. En hälsosam livsstil, exempelvis mångsidig kost, tillräcklig sömn, motion och friluftsliv samt vaccinationsskydd befrämjar den unga personens heltäckande välbefinnande.

Varje gymnasium har egen skolhälsovårdare och skolläkare.

Skolhälsovårdens service för gymnasister:

- hälsoundersökningar

- vaccineringar

- mottagning vid sjukdomsfall och första hjälp

- uppföljning av kroniska sjukdomar

- läkarservice

- första hjälp vid olycksfall och hänvisning till vård

- hälsofostran

- ärenden som är gäller specialdieter

- övervakning av hälsomässiga förhållanden i studiemiljön

Gymnasisternas hälsoundersökningar:

- Årskurs 1: hälsovårdarens hälsoundersökning för alla, vid behov läkarundersökning

- Årskurs 2: läkarens hälsoundersökning för alla, undersökning av värnpliktiga oberoende av hemkommun för alla i uppbådsålder

Ansvarsorganisation: 

Welfare Division of the City of Turku

Lokaliteter

Katedralskolan i Åbo

För eleverna på Katedralskolan i Åbo

tisdag 8.00-16.00

+35822662867

Telefon:

telefon 040 540 9726

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor

Kerttulin lukio

För elever på Kerttulin lukio

Skolhälsovårdare på skolan mån, ons (eftermiddag), tor, fre tel. 040 861 8049
Eleven kan vid behov komma till hälsovårdarens mottagning och även föräldrarna kan ta kontakt i ärenden gällande den egna ungas hälsa och välfärd.

Telefon:

Telefon 040 861 8049

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor

Luostarivuoren Lyseon lukio

Luostarivuoren Lyseon lukion opiskelijoille

måndag-torsdag 8.00-16.00, fredag 8.00-14.00

+358401923876

Telefon:

Telefon 050 594 7192

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Puolalanmäen lukio

För eleverna på Puolalanmäen lukio

måndag-torsdag 8.00-16.00, fredag 8.00-14.00

+35822661181

Telefon:

Telefon 044 907 3827

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor

Turun klassillinen lukio

För eleverna på Turun klassillinen lukio

måndag-torsdag 8.00-16.00, fredag 8.00-14.00

+35822661183

Telefon:

Telefon 040 194 2991

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor

Turun Steiner-koulu

Turun Steiner-koulun lukion opiskelijoille

Terveydenhoitaja Tuija Pentikäinen p. 040 719 0125. Vastaanotto osoitteessa Hämeenkatu 10, 4. krs.

Oppilas voi hakeutua tarvittaessa terveydenhoitajan vastaanotolle ja myös vanhemmat voivat ottaa yhteyttä oman nuoren terveyttä ja hyvinvointia koskevissa asioissa.

Telefon:

040 719 0125

Servicens genomförandesätt: 

Annan

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

För eleverna på Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

måndag-torsdag 8.00-16.00, fredag 8.00-14.00

+35822661237

Telefon:

Telefon 050 593 7963

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor