Rehabilitering och terapier

Rehabiliteringskundens fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga förbättras genom rehabilitering. Med rehabilitering stöds människors välbefinnande och förmåga att klara av vardagen i livets olika skeden. Målsättningen med rehabilitering är också att utöka människors delaktighet.

Näringsterapeuterna hjälper vid olika matrelaterade problem, t.ex. vid sjukdomar som kräver specialdiet eller då man exempelvis funderar på barns ätande.