Skol- och studerandehälsovård

Skol- och studerandehälsovårdens gemensamma telefonrådgivning om coronaviruset betjänar på nummer 02 266 2012

  • på vardagar måndag till torsdag kl. 8-15 och fredagar kl. 8-12.
  • Skol- och studerandehälsovårdens hälsovårdare svarar i telefonen. Telefonrådgivningen ger råd och handledning i ärenden som rör coronaviruset och vid behov remiss för coronavirustestning. Servicen är avsedd för elever i grundskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter i Åbo. Ni kan kontakta hälsovårdaren i er egen skola i andra ärenden som gäller hälsa och välbefinnande.

Skolhälsovården är en lagstadgad och avgiftsfri hälsovård vars målsättning är att befrämja elevernas hälsa samt stöda elevernas uppväxt, utveckling och psykiska välbefinnande i samarbete med föräldrarna, lärarna och övrig elevvård.

Studerandehälsovårdens målsättning är att stöda studeranden i upprätthållandet av studieförmågan, egenvården, tillräcklig livskompetens samt att uppnå och upprätthålla hälsa och funktionsförmåga.

Studerandehälsovården erbjuder hälsovårdstjänster endast till studeranden som studerar i läroanstalter på andra stadiet som är belägna i Åbo oberoende av studerandens hemort. Studenthälsovården vid universiteten, vetenskapshögskolorna och yrkeshögskolorna sköts av Studenternas hälsovårdsstiftelse, SHVS.