Skol- och studerandehälsovård

Skol- och studerandehälsovårdens coronarådgivningstelefon är stängd hela sommaren från och med den 13.5.

Stadens coronavirusrådgivning tfn 02 266 2714
Rådgivningstelefonen har öppet t.o.m. den 12 juni mån–sön kl. 8–15, därefter mon-tis kl. 8–15 och fre kl. 8–13.

SKOLHÄLSOVÅRDENS CORONARÅDGIVNING TFN 02 266 2012

Skol- och studerandehälsovårdens coronarådgivningstelefon betjänar endast elever i den grundläggande utbildningen, mån–fre kl. 8–11.

Skolskötare svarar på samtalen. Rådgivningen ger råd och handledning i ärenden som gäller coronaviruset samt vid behov även remiss till provtagning.

Studerande vid gymnasier och yrkesläroanstalter: Studerandehälsovårdens centraliserade telefontjänst betjänar på nummer 02 266 1570  mån-tors kl. 8-14 och fre kl. 8-13. Vänligen kontakta i första hand din egen skolans hälsovårdare.  

Skolhälsovården är en lagstadgad och avgiftsfri hälsovård vars målsättning är att befrämja elevernas hälsa samt stöda elevernas uppväxt, utveckling och psykiska välbefinnande i samarbete med föräldrarna, lärarna och övrig elevvård.

Studerandehälsovårdens målsättning är att stöda studeranden i upprätthållandet av studieförmågan, egenvården, tillräcklig livskompetens samt att uppnå och upprätthålla hälsa och funktionsförmåga.

Studerandehälsovården erbjuder hälsovårdstjänster endast till studeranden som studerar i läroanstalter på andra stadiet som är belägna i Åbo oberoende av studerandens hemort.

Studenthälsovården vid universiteten, vetenskapshögskolorna och yrkeshögskolorna sköts av Studenternas hälsovårdsstiftelse, SHVS. Klienter inom förskoleundervisningen använder rådgivningstjänster.