Skol- och studerandehälsovård

SKOLHÄLSOVÅRDENS CORONARÅDGIVNING TFN 02 266 2012

Skol- och studerandehälsovårdens coronarådgivningstelefon betjänar endast elever i den grundläggande utbildningen, mån–fre kl. 8–11.

Skolskötare svarar på samtalen. Rådgivningen ger råd och handledning i ärenden som gäller coronaviruset samt vid behov även remiss till provtagning.

Studerande vid gymnasier och yrkesläroanstalter: Studerandehälsovårdens coronatelefon betjänar på nummer 02 266 1570 mån–tors kl. 8–15 och fredag kl. 8–13. 

  • Studerandehälsovårdens telefontjänst är stängt 14.12.2021 pga. skolningsdag för personalen
  • 23.12.21 betjänar telefontjänsten kl. 8-12
  • Studerandehälsovårdens telefontjänst är stäng mellan 27.12.2021–2.1.2022

Skolhälsovården är en lagstadgad och avgiftsfri hälsovård vars målsättning är att befrämja elevernas hälsa samt stöda elevernas uppväxt, utveckling och psykiska välbefinnande i samarbete med föräldrarna, lärarna och övrig elevvård.

Studerandehälsovårdens målsättning är att stöda studeranden i upprätthållandet av studieförmågan, egenvården, tillräcklig livskompetens samt att uppnå och upprätthålla hälsa och funktionsförmåga.

Studerandehälsovården erbjuder hälsovårdstjänster endast till studeranden som studerar i läroanstalter på andra stadiet som är belägna i Åbo oberoende av studerandens hemort. Studenthälsovården vid universiteten, vetenskapshögskolorna och yrkeshögskolorna sköts av Studenternas hälsovårdsstiftelse, SHVS.