Utfallet av vårdgarantin vid Åbo stads hälsostationer

Ytterligare information

Mål: Kommuninvånarna ska omedelbart få kontakt med sin hälsostation på vardagarna under tjänstetid, brådskande vård ska ordnas samma dag vid hälsocentralen och icke-brådskande vård inom tre månader.

Kommuninvånarna får omdelbart kontakt med hälsostationerna i Åbo och vårdbehovet bedöms samma dag. Jourvård och brådskande vård ges på hälsostationerna eller vid den gemensamma jourmottagningen: jourvård ges samma dag och brådskande vård enligt bedömningen av vårdbehovet antingen samma dag eller i varje fall inom tre dagar.

Kötiden för icke-brådskande vård uppfyller bra ramen för vårdgarantin. Situationen varierar likväl på olika hälsostationer. Den längsta kötiden på 52 dagar har Tallbackens hälsostation, den kortaste kötiden på 12 dagar har Kyrkovägens och Kråkkärrets hälsostationer. Obs: Pga. coronainfektionsepidemin har det uppstått förändringar i hälsostationernas tjänster. För tillfället syns det också i kötiderna.

 

Hälsostation

Den genomsnittliga väntetiden för icke-brådskande vård 2.8.2021

Hälsostationen Centrum19 dagar
Kyrkovägens hälsostation12 dagar
Hälsostationen Tallbacken52 dagar
Runosbackens hälsostation18 dagar
Pansio hälsostation18 dagar
Kråkkärrets hälsostation12 dagar