Hantering av kundrelationer och tjänster

Asiakkuuksien ja palvelujen hallinta -tunnusgrafiikka

Ett fördomsfritt tankesätt skapar nytt. En bättre förvaltning av kundinformation och tjänster gör verksamheten effektivare på alla servicenivåer och leder ännu snabbare än tidigare till ett önskat resultat. Målet är att tjänsterna ordnas kostnadseffektivt genom att förnya stadens verksamhetssätt och utnyttja digitaliseringen och de möjligheter som data som uppstått i och med den för med sig.

Genom att samla in, kombinera och analysera information klarläggs kundernas behov och önskemål, och därigenom staden kan effektivt styra och förbättra de tjänster kunderna behöver.

Vi gör bearbetningssätten för kund- och aktöruppgifterna gemensamma på stadsnivå med beaktande av kraven på informationssäkerhet. Vi fortsätter att göra produkter av tjänsterna och tar i bruk hanteringsmodellen för produktportföljen, via vilken vi kan följa hur tjänsterna används och hur lönsamma de är under hela deras livscykel.

Hantering av kundrelationer och tjänster var ett av insatsområdena för spetsprojektet Smart and Wise Turku.

Ytterligare information:

Smart and Wise Turku / Hantering av kundrelationer och tjänster (på finska)