Hemservice för barnfamiljer

Hemservicen för barnfamiljer innefattar t.ex. nödvändig hemvårdshjälp samt stöd i vardagsrutinerna, föräldraskapet och familjens handlingsförmåga.

Familjer med barn under skol- och förskoleålder kan anlita servicen.

Servicen kan inte fås för skötsel av ett akut insjuknat barn om föräldrarna har rätt att stanna hemma och sköta sitt barn. Föräldrarnas förvärvsarbete och städning av hemmet ska ordnas på annat sätt än med hjälp av hemservicen.

Hemservicen är avgiftsbelagd, och inom organiseringen av hemservicen har en servicesedel på högst 28 euro tagits i bruk. Familjens inkomster och antalet familjemedlemmar inverkar på sedelns belopp. Familjen kan hänvisas till hemservicen av rådgivningsbyrån eller dagvården eller själv ansöka om servicen.

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
Service kategorier: 

Lokaliteter

Hemservice för barnfamiljer

För familjer med barn under 18 år

Telefon:

Telefon 040 179 2912

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor

Öppettider

Telefontid
mån - fre 08:30 - 10:00

Salutorgets Monitori

I servicehandledning för barnfamiljer ges rådgivning och stöd för barnfamiljer

I servicehandledning för barnfamiljer ges rådgivning och stöd för barnfamiljer. Man får hjälp med att ordna hemtjänst och handleds till andra tjänster för barnfamiljer.

Betjänar tisdagar kl. 9-11 och 12-15.45.

 

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads hälsovårdväsendet

Öppettider

Servicetid
tis 09:00 - 11:00 och 12:00 - 15:45