Sjukhusvård hemma hos patienten

Hemsjukhus är specialsjukvård, som verkställs med patientens samtycke hemma hos denne då fysiken och vårdmetoderna det tillåter. Du behöver remiss från en läkare för att komma in på vården. Hemsjukhuspatienter är bl.a. diabetiker med insulinvård, cancerpatienter, patienter som är i behov av intra-venös antibiotikabehandling och blodtransfusion av röda blodkroppar samt de som lider av hjärtsvikt. Pati-enterna utskrivs till hemsjukhus från sjukhustjänsterna, vårdcentraler, jour, av Åucs´ läkare eller privatlä-kare. Under vårdperioden är patienten inskriven på Åbo sjukhustjänster och vid behov kan han eller hon komma till sjukhuset för avdelningsvård. Hemsjukhusets sjukskötare gör vårdbesök under vardagar och veckoslut kl. 7.00-21.00. Även läkaren gör hembesök. Om patienten får problem nattetid, kan han eller hon kontakta stadssjukhusets avdelning 27 (kontaktuppgifter i punkten verksamhetsställen).

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor
Service kategorier: 

Lokaliteter

Hemsjukhuset

åbobor med remiss av läkare.

Hemsjukshuset är öppet mån-sön kl. 07.00-21.00. Övriga tider betjänar vi er på nummer 266 2027.För vården betalar klienten en s.k. vårdbesöksavgift, i vilken ingår de undersökningar som hemsjukhusets läkare ordinerat samt avgifterna för transporterna i samband med dessa.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor

Inremedicinska avdelningen 24

åbobor med remiss av läkare.

Hemsjukshuset är öppet mån-sön kl. 07.00-21.00. Övriga tider betjänar vi er på nummer 266 2027.För vården betalar klienten en s.k. vårdbesöksavgift, i vilken ingår de undersökningar som hemsjukhusets läkare ordinerat samt avgifterna för transporterna i samband med dessa.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor