Hemsjukhuset

Yhteystiedot

Hemsjukhus är specialsjukvård, som verkställs med patientens samtycke hemma hos denne då fysiken och vårdmetoderna det tillåter. Du kommer till vården med en remiss från läkare.

Hemsjukhuspatienter är bl.a. diabetiker med insulinvård, cancerpatienter, patienter som är i behov av intravenös antibiotikabehandling och blodtransfusion av röda blodkroppar samt de som lider av hjärtsvikt. Patienterna utskrivs till hemsjukhus från sjukhustjänsterna, vårdcentraler, jour, av läkare vid Åucs eller privatläkare. Under vårdperioden är patienten inskriven på Åbo sjukhustjänster och vid behov kan han eller hon komma till sjukhuset för avdelningsvård. Hemsjukhusets sjukskötare gör vårdbesök under vardagar och veckoslut kl. 7.00-21.00. Även läkaren gör hembesök. Om patienten får problem nattetid, kan han eller hon kontakta stadssjukhusets avdelning 27 (kontaktuppgifter i punkten verksamhetsställen).

Nyckelord: