Hemvård på svenska

De svenskspråkiga kunderna hör till samma hemvårdsdistrikt som de övriga kunderna.

Inom varje område finns personal med kunskaper i svenska som i mån av möjlighet placeras ut som hjälp för de svenskspråkiga kunderna. Staden köper svenskspråkiga hemtjänster av Folkhälsan. Fråga serviceförmannen i ditt bostadsområde om stadens köptjänster inom hemvården.

Besöksadress: 

Telefon:

Finskspråkig service 02 262 6164
Svenskspråkig service 02 262 6174
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

Finskspråkig service
mån - fre 09:00 - 15:00

Speciella öppettider

Svenskspråkig service
mån - fre 09:00 - 12:00