Rysslands anfallskrig mot Ukraina bromsar upp den ekonomiska tillväxten, livsmedelspriserna fortsätter att stiga snabbt och energi- och bränslepriserna har också stigit avsevärt. Vi har samlat information om hjälp och stöd som erbjuds för ekonomiska svårigheter i Åboregionen.

Enligt Garantistiftelsen driver stigande levnadskostnader skuldsatta människor in i allt djupare problem. De stigande priserna och räntorna drabbar inte bara låginkomsttagare, utan också människor som redan är skuldsatta. Även arbetande kommuninvånare kan råka ut för ekonomiska svårigheter i och med att priserna och räntorna stiger. Det finns dock hjälp att få.

Stadens tjänster hjälper

Servicevägledning till socialvårdens inledande tjänster vid ekonomiska svårigheter

Enheten för inledande tjänster inom socialarbetet ger dig handledning och rådgivning i följande ärenden:

  • kompletterande och förebyggande utkomststöd
  • ekonomiska svårigheter
  • kontakter med nya klienter inom vuxensocialarbetet
  • vägledning av barnfamiljer till tjänsterna

Service per telefon, chatt och ansikte mot ansikte i Monitori.
Mer information: Inledande tjänster inom socialarbetet

Boenderådgivaren hjälper och ger råd om penningbekymmer vid hyresboende 

Du kan kontakta rådgivaren direkt om en hyra har blivit obetald. Det lönar sig att börja reda ut saker i tid.
Mer information: Boenderådgivning

Väylä, stödpatrullen för boende hjälper personer som hotas av bostadslöshet

Har du obetalda hyror?  Har du utmaningar med ditt boende? Hotas du av vräkning? Väylä erbjuder stöd för att efter behov förebygga bostadslöshet och trygga självständigt boende.

Mer information: Väylä, stödpatrullen för boende

Be om hjälp -knapp för barnfamiljer

Be om hjälp-knappen är en elektronisk kanal med låg tröskel där barnfamiljer får stöd och hänvisas till rätt typ av hjälp. Man kan be om hjälp anonymt.
Mer information: Be om hjälp-knappen

Servicehandledning för äldre Kompassi 

Servicehandledningen för äldre erbjuder rådgivning och handledning med låg tröskel för äldre och deras närstående om olika slags service riktade till de äldre.
Mer information: asiakasneuvonta.fi/sv

Mathjälp

Operaatio Ruokakassi

Operaatio Ruokakassi skaffar och levererar mat för utdelning via föreningens medlemsorganisationer till mindre bemedlade personer. All mat som delas ut av organisationen är gratis för den sökande och vem som helst som behöver hjälp kan stå i kö.
Mer information: Operaatio Ruokakassi (på finska)

Övriga aktörer

Ekonomisk rådgivning och bidrag via församlingens diakoniarbete

Om du har ekonomiska problem kan du få rådgivning, handledning och ibland också bidrag från församlingens diakoniarbete. Kontakta en diakon. Han eller hon träffar dig personligen för att diskutera din livssituation och ditt behov av hjälp.
Mer information: Församlingarna i Åbo och S:t Karins

Ekonomirådgivningen hjälper och ger råd när du funderar på din ekonomiska situation eller skötseln av ekonomiska ärenden 

På Ekonomirådgivningen kan man diskutera små eller stora ekonomiska frågor med experter utan tidsbokning. Om man vill kan man få service anonymt och uträtta ärenden utan personuppgifter.
Åbo och Resos ekonomirådgivning är öppen onsdagar kl. 9-12 och har jour jämna veckor i Salutorgets Monitori (Auragatan 8).
Mer information: Ekonomi- och skuldrådgivning (på finska)

Skuldlinjen erbjuder första hjälpen vid ekonomisk kris

Tjänsten erbjuder råd och samtalshjälp om penningbekymmer per telefon och chatt. Svårigheterna kan vara små eller stora.
Mer information: takuusaatio.fi (på finska)