Hjälpmedelsenheten

Hjälpmedelsutlåningen tillhandahåller hjälpmedel för klienter som bor hemma eller i hemliknande serviceenheter. Med hjälpmedeln förbättrar man klientens rörelseförmåga, underlättar tvätt- och toalettbestyren samt andra dagliga sysslor i hemmet.

De hjälpmedel, som lånats från social- och hälsovårdsväsende i Åbo, sköts och repareras på hjälpmedelsenhetens service. Om behovet av skötsel eller reparation inte är överhängande, kontakta hjälpmedelsunderhållet och beställ tid.

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
Services språk:
Finska
Service kategorier: 

Lokaliteter

Tidsbeställning för icke-brådskande skötsel och reparationer.Lånetidens längd varierar enligt behov och lånet är avgiftsfritt. Låntagaren ansvarar för transporten av hjälpmedlen samt att de återlämnas i rengjort skick. Lånen är avgiftsfria.

Telefon:

telefon 02 266 2264

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor
Servicespråk: 
Finska

Lånetidens längd varierar enligt behov och lånet är avgiftsfritt. Låntagaren svarar för transporten av hjälpmedlen samt att de återlämnas i rengjort skick. Lånen är avgiftsfria.

Telefon:

telefon 02 266 2264

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor
Servicespråk: 
Finska