Idrottsklass

Idrottslinjen

Idrottsklass syfte är –att öka möjligheterna för att erbjuda motionsglädje och positiva upplevelser för elever som är intresserade av idrott och har talang –att utveckla elevens basfärdigheter på ett mångsidigt sätt –att ge eleven en möjlighet att bekanta sig med olika motionsformer och idrottsgrenar i samarbete med grenförbunden och föreningar under dem som verkar lokalt Klasserna 3 - 6 Erbjuds inte idrottsklasser på svenska, utan endast i finska skolor. Klasserna 7 - 9 På åk 6 kan elever ansöka om att börja på idrottsklassen från och med åk 7 i S:t Olofsskolan. Eleverna ansöker till linjen med den idrottsgren de utövar o genomför grentest innan antagning. På idrottsklassen har eleverna mera gymnastiktimmar än normala klasser.

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk:
Finska
Svenska
Målgrupp: 
Service kategorier: 

Lokaliteter

Ansökan till idrottsklassen skall göras i Wilma eller på en skild blankett.

Eleverna antas till idrottsklassen på basis av grentest.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Puropellon koulu

Elever i årskurs 7-9

Ansökan till idrottsklassen skall göras i Wilma eller på en skild blankett.

Eleverna antas till idrottsklassen på basis av grentest.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

S:t Olofsskolan

Elever i årskurs 7-9

Ansökan till idrottsklassen skall göras i Wilma eller på en skild blankett.

Eleverna antas till idrottsklassen på basis av grentest och läsårsbetygets medeltal från åk 6.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Svenska

Ansökan till idrottsklassen skall göras i Wilma eller på en skild blankett.

Eleverna antas till idrottsklassen på basis av grentest.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Ansökan till idrottsklassen skall göras i Wilma eller på en skild blankett.

Eleverna antas till idrottsklassen på basis av grentest och läsårsbetygets medeltal från åk 6.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Ansökan till idrottsklassen skall göras senast måndagen den 26.1.2015 i Wilma eller på en skild blankett.

Eleverna antas till idrottsklassen på basis av grentest och läsårsbetygets medeltal från åk 6.

Välkommen till informationstillfälle om S:t Olofsskolans idrottsklass onsdagen den 8.1.2015 kl. 18.30 på S:t Olofsskolan, Klostergatan 11.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska