Konditionssalar och motionssal

Med inträdesavgiften till Impivaara simhall kan man såväl simma som besöka gymmet. Gymtjänsterna som ingår i priset ger motionsbesöket ett betydande mervärde och på så sätt kan man kombinera muskelträning enligt motionsrekommendationerna med en avslappnande simtur.

Konditionssalen Jukola (250 m2) ligger i hallens entréplan. I konditionssalen finns ett mångsidigt utbud av utrustning för muskelkonditionsträning. I anslutning till konditionssalen finns uppvärmningssalen Toukola (70 m2) med utrustning för aerobisk träning. Salarna är öppna för alla användare under hallens öppettider.

Beställningskonditionssalen Männistö (130 m2) ligger på hallens tredje våning. Salen är utrustad bland annat med uppvärmningsanordningar, tryckluftsbaserad träningsutrustning från HUR, taljor, fria vikter. Olika grupper kan boka egna pass i salen. Några pass per vecka är öppna för alla.

Motionssalen Kekkuri (160 m2) ligger bredvid beställningsgymmet. I motionssalen arrangerar bland annat idrottscentralen egna gruppaktiviteter. Salen kan bokas även av föreningar och organisationer för eget bruk.