Lokaler att hyra

Impivaara simhalls lokaler kan hyras för ändamål som motion, rekreation och möten. I Impivaara simhalls beställningsbastu Tammisto, konferensrum Hiidenkivi, motionssal Kekkuri samt beställningsgymmet Männistö kan man ordna olika slags tillställningar.

Männistö beställningsgym

Beställningskonditionssalen Männistö (130 m2) ligger på hallens tredje våning. Salen är utrustad bland annat med uppvärmningsanordningar, tryckluftsbaserad träningsutrustning från HUR, taljor, fria vikter. Olika grupper kan boka egna pass i salen. Några pass per vecka är öppna för alla.

Motionssalen Kekkuri 

Bredvid beställningsgymmet ligger motionssalen Kekkuri (160 m2). I motionssalen arrangerar bland annat idrottscentralen egna gruppaktiviteter, t.ex. Hikinen tusina och Leidit liikkeellä. Salen kan bokas även av föreningar och organisationer för eget bruk.

Stadsdel/Område: