Tillgänglighet i fokus

Ända från första början har tanken på tillgänglighet funnits med i planerna för Impivaara simhall. Målet är att erbjuda service till alla stadsbor, oberoende av ålder eller sätt att ta sig fram.

Bilplatser för personer med funktionshinder finns till höger om simhallens huvudingång. Dörrarna till omklädningsrummen på första våningen är automatiska och med hissen kommer man till alla kundvåningar. Induktionsslingan i kundservicepunkten gör det enklare för hörselskadade att sköta sina ärenden.

Tack vare att hissarnas knappar och skyltarna bredvid dörrarna är försedda med både reliefbokstäver och blindskrift kan synskadade enklare röra sig i simhallen. Det är enkelt att komma i bassängerna med hjälp av de svagt sluttande trappstegen och ramperna.

I Impivaara använder man ett armband som även fungerar som nyckel till klädskåpet. Med det låser och öppnar man klädskåpet. Kundservicepunkten inprogrammerar på begäran behörighet till de hinderfria utrymmena i armbandet.

Hissar och passager

 • Kundservicepunkten på entrévåningen öppnar porten för de personer som inte kan använda sig av den passage som öppnas med armbandet. Om armbandet har programmerats med behörighet till hinderfria utrymmen, öppnas porten till dessa utrymmen med armbandet.
 • Med hissen kommer man till alla kundvåningar.
 • Hissens knappar och skyltarna bredvid dörrarna är försedda med både reliefbokstäver och blindskrift.

Du kan komma med ledarhund till simhallens entré och lämna hunden i rummet bakom kundservicepunkten, där den får vatten och en lugn plats att vila på. Du kan inte ta med dig ledarhunden till motionssalen eller till omklädningsrummet.

Hinderfria WC-utrymmen

 • Hinderfria WC-utrymmen på alla våningar.
 • Snöret till larmklockan i de hinderfria WC-utrymmena har placerats som både hängande från taket och precis ovanför golvytan. Du kan nå snöret från båda nivåerna. Larmet styrs till kundservicepunkten och personalen kontrollerar situationen.

Omklädnings-, tvätt- och bastuutrymmen

1:a våningen: hinderfri omklädnings-, tvätt- och bastuavdelning för funktionshindrade. I omklädningsutrymmet finns två rymliga omklädningsrum som är avskiljda med mellanvägg eller gardin. Från avdelningen kommer du direkt till bassängerna.

3:e våningen: Hinderfri passage till en del av klädskåpen, hinderfri WC, tvättutrymmena är inte hinderfria.

Klädskåpen låses och öppnas med armbandet. Skåpets nummer kan kontrolleras på bildskärmarna i omklädningsrummen. Lämna klädskåpets dörr öppen när du lämnar simhallen. Om dörren har lämnats låst öppnas inte porten.

Du kan göra förhandsbokningar till omklädnings- och tvättutrymmena på första våningen. Du förhandsreserverar per telefon under öppettiderna för kassan i Impivaara simhall, te. (02) 262 3588. Uppmärksamma följande saker innan du ringer:

 • Du kan reservera utrymmena högst fyra veckor på förhand.

 • Aktuella reserveringar och lediga tider hittar du på sidan:

 • Reserveringarna gäller alltid för två timmar. Vi kan endast i enskilda fall och av särskilda orsaker bevilja något längre tider. Utrymmen kan bokas upp till fyra gånger i månaden.

 • Reserveringen gäller endast för den ena sidan av de hinderfria utrymmena. Den andra sidan kan användas av övriga kunder.

 • Du kan avgiftsfritt reservera utrymmena.

 • När du kommer till Impivaara ska du anmäla dig i kassan, så att personalen kan kvittera reserveringen som mottagen och ge gästen ett armband som ger tillgång till de hinderfria utrymmena.

Bassängavdelningen

 • Det är enkelt att komma i bassängerna med hjälp av de svagt sluttande trappstegen och ramperna.
 • Flerfunktionsbassängen Aapo, vattentemperaturen 30 grader: du kommer i bassängen längs rampen eller med bassänghissen i en duschrullstol.
 • Det finns sex vinschförsedda duschrullstolar.
 • Den flyttbara bassänghissen finns i 25 och 50 meters bassängerna
 • I 50 meters bassängen (Venla) kommer du via de lodräta trapporna i den grunda delen. De sluttande trapporna i bassängens mitt leder mot den djupa delen.

Konditions- och motionssalar

 • 2:a våningen, konditionssalen Jukola: Salen är hinderfri, dörren är inte försedd med en elektrisk öppnare. Mångsidigt och användarvänligt utbud av utrustning.
 • 2:a våningen, konditionssalen Toukola: Salen är hinderfri, dörren är inte försedd med en elektrisk öppnare. Mångsidigt och användarvänligt utbud av utrustning.
 • 3:e våningen, konditionssalen Männistö: Inte automatdörrar. Användarvänlig, tryckluftsbaserad träningsutrustning från HUR.
 • 3:e våningen, motionssalen Kekkuri: Inte automatdörrar.

Besöksadress: 

Simhallsstigen 4
20320 Åbo

Telefon:

Kassan 02 262 3588
Simövervakning 02 262 3587
E-post: 
liikunta@turku.fi

Öppettider

Simhall och gym är öppet till 7.6.
mån - tors 06:00 - 20:00
fre 11:00 - 18:00
lör - sön 09:00 - 17:00

Avvikande öppettider

Sommarpaus
8.6.2023 - 7.8.2023
Stängd