Verksamhet med instruktör

Ledd verksamhet

I Impivaara erbjuds nästan femtio timmar ledd motion per vecka. Timmar med instruktör ordnas för motionärer på olika nivåer, såväl i bassängerna som sporthallarna och gymmen. Timmarna hålls på finska.

Simskolor, baby- och familjesim och gymkurser

Simskolorna, baby- och familjesimningarna samt ABC-kurserna i gymträning ordnas som kurser och man anmäler sig i förväg genom webbtjänsten. Idrottscentralens kursutbud är avsett för nybörjare och sådana som har motionerat endast lite.

Mångsidig motion i grupp: vattengymnastik, introduktion till apparaterna, tillämpad motion

På hösten 2020 (p.g.a koronasituation) behöver du anmäla dig till gruppmotionslektionerna via internet. I gruppmotionen finns olika alternativ från vattengymnastik till stretching och balansövning. Till introduktionen till apparaterna kan du komma för inträdesavgiften och utan förhandsanmälan. Det finns något för motionärer på alla nivåer, från nybörjare till de mera erfarna.

Personer med rörelsehinder och sådana vilkas funktionsförmåga är nedsatt på grund av ålder, skada eller sjukdom har sina egna lektioner med tillämpad motion. Hallens idrottsinstruktörer och badvakter hjälper dig gärna att hitta en grupp som passar just dig.

Idrottsinstruktion och simskolor på svenska för barn och vuxna