Beskrivning av vattengymnastikpassen

Vattengymnastik lättare takt

 • 25 meters bassängen Juhani, vattendjup 1,3 m, vattentemperatur 27 grader
 • en del av passen hålls i allaktivitetsbassängen Aapo, djup 1,1-1,4 m, temperatur 30 grader
 • 30 min. lättare vattengymnastik i bassängens grundare del
 • pulsökande träning, mångsidiga träningsrörelser för hela kroppen
 • alternativa rörelser finns att välja mellan så du själv kan avgöra hur ansträngande du vill att passet är
 • gymnastiken genomförs antingen utan utrusning eller så används olika hjälpmedel för att öka motståndet i träningen
 • passar för nybörjare samt personer som har rörelsehinder eller problem med rörligheten.

Vattengymnastik rask takt

 • 25 meters bassängen Juhani, vattendjup 1,3 m, vattentemperatur 27 grader
 • 45 min. rask vattengymnastik i grundare delen av bassängen
 • pulsökande träning, mångsidiga träningsrörelser för hela kroppen
 • gymnastiken genomförs antingen utan utrusning eller så används olika hjälpmedel för att öka motståndet i träningen

Vattengymnastik för överviktiga

 • allaktivitetsbassängen Aapo, djup 1 - 1,4 m, vattentemperatur 30 grader
 • 45 min. vattengymnastik på grundnivå
 • pulsökande träning, mångsidiga träningsrörelser för hela kroppen
 • alternativa rörelser finns att välja mellan så du själv kan avgöra hur ansträngande du vill att passet är
 • gymnastiken genomförs antingen utan utrusning eller så används olika hjälpmedel för att öka motståndet i träningen
 • passar även för nybörjare

Djupvattensgymnastik rask takt

 • 25 meters bassängen Juhani, vattendjup 1,8 m, vattentemperatur 27 grader
 • 45 min. djupvattensgymnastik i rask takt
 • pulsökande träning, mångsidiga träningsrörelser för hela kroppen
 • nöjaktig simkunskap obligatorisk
 • hjälpmedel används som motstånd och flytmedel
 • passar personer som tränat vattengymnastik ett tag och som innehar en måttlig grundkondition

Vattentrampning rask takt

 • 25 meters bassängen Juhani, vattendjup 1,8 m, vattentemperatur 27 grader
 • 45 min. vattentrampningspass i rask takt
 • vi övar vattentrampning med olika tekniker, pulträning i intervaller, ibland även muskelbyggande rörelser.
 • nöjaktig simkunskap obligatorisk
 • bälten avsedda för vattentrampning används, tillåtet att använda eget bälte men bälten finns även att låna från simhallen
 • passar vattentrampare som önskar en träning i rask takt