Influensavaccination för barn under 7 år

Mera information

Bekanta dig med de exaktare tidtabellerna och boka tid:

eHälsoservice: turku.fi/ehalsoservice

Mera information:

Riskgrupper får kostnadsfri vaccination

En kostnadsfri vaccination ges till alla vars hälsa på ett väsentligt vis hotas av influensa eller till alla vars hälsa har en märkbar fördel av influensavaccin.

  • Social- och hälsovårdens personal samt läkemedelsförsörjningens personal
  • Gravida kvinnor
  • Personer som har fyllt 65 år
  • Alla barn under 7 år
  • De som hör till riskgruppen till följd av sin sjukdom eller vård
  • Närstående till personer mottagliga för allvarlig influensa
  • Män som påbörjar värnpliktstjänstgöring och kvinnor som påbörjar frivillig militärtjänst

Vaccination för de som inte tillhör riskgruppen:

Om ett barn inte hör till riskgruppen och man vill vaccinera det, behövs ett vaccinrecept. Det fås antingen från den egna barnrådgivningen eller hälsostationen. Vaccinet inhandlas själv på apoteket. Därefter kan man bli vaccinerad vid den egna rådgivningen genom att boka mottagningstid.

Vaccinet ges åt barn i rådgivningsålder från 6 månaders ålder. Vaccinet ges på Tallbackens rådgivning enligt tidsbokning.

Om du redan har bokad tid till vaccinering gäller den om inte annat meddelas. Rådgivningsbyråerna vaccinerar så långt vaccinet räcker. Säsongsinfluensavaccinet har tagit slut och därför går det inte att boka nya tider. Vi meddelar när vaccinet är slut. Vänligen ring inte till telefontjänsten i onödan.

Enligt Institutets för hälsa och välfärd THL instruktioner ges vaccinet i fortsättningen till följande personer i barnets närmaste krets:

  • föräldrar till barn under 6 månader
  • gravida personers närkrets
  • föräldrar till barn över 6 månader endast om de vuxna hör till riskgruppen.

Med den närmaste kretsen avses personer som bor tillsammans med eller regelbundet varje vecka är i närkontakt med en person för vilken influensa utgör ett väsentligt hot mot hälsan.

Rådgivningsbyråerna vaccinerar så långt vaccinet räcker. Alla vaccinationstider som bokats för innevarande år försöker ordnas enligt bokade tider.

Vaccinet ges också på mödra- och barnrådgivningarna i samband med besök på mottagningen.

Vi vaccinerar inte utan tidsbokning. Då vaccinationstiderna bokas på förhand överbelastar vi inte rådgivningarnas utrymmen och månar på detta vis om varandras säkerhet. Kom gärna exakt den tid du bokat för att undvika trängsel i väntrummet. Det är önskvärt att de vuxna i familjen använder munskydd då de kommer till mottagningen. Ta eget munskydd med.