InfoFinland – information för invandrare

Sidor om Åbo på Infobanken

InfoFinland.fi är en flerspråkig webbplats där vi har sammanställt viktig information för invandrare som planerar att flytta till Finland eller som redan bor här.

InfoFinland innehåller både riksomfattande information och lokal information om de största städerna, exempelvis om Åbo.

På webbplatsen finns konkret information om bland annat

  • arbetstagarens rättigheter och skyldigheter
  • hur man startar ett företag
  • kurser i finska eller svenska
  • hur man köper bostad
  • vad man ska göra när man blir sjuk
  • hur man anmäler sitt barn till skolan
  • hur man röstar
  • allemansrätten

InfoFinlands texter finns på finska, svenska, engelska, estniska, franska, spanska, ryska, somaliska, turkiska, arabiska, persiska ja kinesiska.