Åbo stads vänorter

Åbo stad har ett täckande nätverk av vänorter i Europa. Relationerna till de 13 vänorterna ger goda möjligheter till samarbete inom olika sektorer. Dessutom gör vänortsverksamheten det möjligt att jämföra olika tillvägagångssätt och verksamhetsmodeller samt främja internationaliseringen av medborgarorganisationer och läroinrättningar på olika nivåer.

Åbo samarbetar intensivt med vänorter bland annat i Norden och Östersjöregionen. Exempelvis det nätverk som utgörs av de fyra städerna Bergen, Göteborg, Århus och Åbo turas om att träffas hos varandra. Träffarna ordnas vartannat år och har ett växlande tema. 

Sankt Petersburg och Åbo turas å sin sida även om att arrangera ett vänortsevenemang som ordnas vartannat år. År 2013 ordnade man 60-årsfestligheter i båda städerna. Festligheterna lyfte fram kultur, men hade även en stark betoning på näringsliv. 

Vänorter

1946 Bergen (Norge), Göteborg (Sverige), Århus (Danmark)
1953 Sankt Petersburg (Ryssland)
1958 Gdansk (Polen), Constanza (Rumänien), Rostock (Tyskland)
1963 Varna (Bulgarien)
1967 Köln (Tyskland)
1971 Szeged (Ungern)
1976 Bratislava (Slovakien)
1992 Florens (Italien)
2008 Tartu (Estland)

Åbo har dessutom gällande samarbetsavtal med Tallinn (Estland) och Tianjin (Folkrepubliken Kina).

Kontaktperson: Mika Akkanen