Arkiv

 • Stadsarkivet

 • Arkivet för välfärdssektorn

 • Arkivet för fastighetssektorn

 • Arkivet för bildningssektorn

 • Arkivet för miljösektorn

 • Andra arkiv i Åbo

För Åbo stads dokumentsamlingar ansvarar sektorernas arkiv samt Åbo stadsarkiv som fungerar som ett kommunalt centralarkiv. Stadsarkivet tar hand om stadens äldsta dokumentsamling som ska förvaras permanent. Nya dokument förvaras huvudsakligen i sektorernas arkiv.

Åbo stadsarkiv

I stadsarkivet förvaras dokument varav de äldsta är 400 år gamla. I arkivsamlingarna ingår:

 • stadsorganisationernas dokument som är äldre än 20 år och som ska förvaras permanent,
 • dokument från stadens sektorer, ämbetsverk och inrättningar som lagt ner sin verksamhet,
 • de med Åbo sammanslagna kommunernas, Kakskertas, S:t Maries och Patis arkiv,
 • dokument från magistraten och rådstuvurätten i Åbo från åren 1624-1977 samt
 • åbobors privata arkiv och samfunds arkiv

Att studera dokument

Stadsarkivets kunder kan studera offentliga handlingar i stadsarkivets forskarsal. Handlingarna lånas inte ut för användning utanför arkivet. Det kostar ingenting att beställa dokument till forskarsalen och studera dem där. För kopior av dokument däremot uppbärs en avgift.

Myndighetshandlingarna är offentliga om de inte är sekretessbelagda enligt lagen. Social- och hälsovårdsväsendets dokument är i första hand sekretessbelagda eller de är offentliga endast för de berörda. Forskare har möjlighet att ansöka om forskningstillstånd även för sekretessbelagda handlingar. Stadsarkivet ger råd om hur man ansöker om forskningstillstånd.

Stadsarkivet gör dokumentutredningar endast för myndigheterna. Privatpersoner  kan själva komma till arkivet för att studera dokument. Personalen hjälper vid behov med användningen av arkivkataloger och dokument.