Utdrag ur en ledningskarta

Beställ ett utdrag ur en ledningskarta

  • Utdrag ur ledningskartor ska beställas 2–3 vardagar på förhand.
  • Utdrag ur ledningskartor är giltiga i 2 veckor efter utskriftens datering.
  • När man utför grävarbete (se grävningstillstånd, på finska) krävs alltid en ledningskarta.
  • Ledningskartorna omfattar i huvudsak ledningsinformation om allmänna områden.
  • För detaljerade uppgifter om ledningarna ska man alltid vända sig till ledningsägaren.

Kabelvisningar och kabelskador

  • Kabelvisningar beställs direkt av ledningsägaren. Läs mer om ämnet och se kontaktuppgifter på Beskrivning av materialen-sidan.
  • Vid incidenter där kablar skadats eller misstankar om skador föreligger ska man OMEDELBART ringa ägaren av kabeln.

Elektroniskt utdrag ur en ledningskarta

Via ledningskarttjänsten fås ledningsinformation i AutoCAD DXF/DWG-format om Åbo vattenaffärsverk, Turku Energia Sähköverkot Oy, Åbo Energis fjärrvärme, Fastighetsaffärsverket, Åbo universitet, Åbo Akademi, Runosmäen Lämpö Oy och Mesaani-Kiinteistöt Oy. Materialet är endast avsett för planeringsverksamhet, och ersätter inte ett officiellt utdrag ur en ledningskarta.

Bilderna i DWG-format inkluderar ingen baskarta. Baskartor är avgiftsbelagda och ska beställas separat från Fastighetsaffärsverkets kundservice.

JORDVÄRMEBRUNNAR kräver tillstånd. Som bilaga till åtgärdsansökan krävs två utdrag ur ledningskartan. Kartan levereras elektroniskt till klienten eller som pappersutskrift om klienten själv avhämtar den.