Tjänsten för ledningskartor

Servicestället

Puolalagatan 5, 1:a vån.
tfn (02) 262 4508

Öppet må–to kl. 9.00 - 15.30, fr och dag före helg 9.00 - 15.00

Feedback och mer information

Päivi Ala-Uotila, GIS-ingenjör
Ilkka Saarimäki, stadsgeodet

Beställ utdrag ur ledningskartor

  1. Elektroniskt formulär (på finska)
  2. Via e-post: johtokarttapalvelu@turku.fi
  3. Per telefon (02) 262 4508

Utdrag ur en ledningskarta ska senast beställas dagen före upphämtning.

Beställ en ledningskartläggning

  1. Via e-post: johtokarttapalvelu@turku.fi
  2. Per telefon: (02) 262 4508

Bilagor

Invalid Scald ID.

   

 

Obs! Ledningskarttjänsten har inte ledningsinformation om alla ledningsaktörer som är verksamma på Åbo stads allmänna områden. Ledningsinformation om aktörer som inte hör till tjänsten fås från varje aktör skilt för sig. 

Kabelinformation om Elisa Abp, DNA Ab och TeliaSonera Finland Ab fås via Johtotieto Oy.