Registerbeskrivningar

Henkilötietolaissa (523/1999) säädetään, että jokaisen rekisterinpitäjän on laadittava henkilörekisteristä rekisteriseloste.

Rekisteriselosteesta käy ilmi mm.

  • rekisterinpitäjän yhteystiedot,
  • henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  • kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista.

LISTAUS

 

Kukin virasto tai laitos vastaa omien rekisteriselosteidensa oikeellisuudesta.

 

Nyckelord: