Information om förlossningen

Stöd för de blivande föräldrarna

Förstföderskor kan delta i de familjeförberedelsekurser som ordnas på rådgivningsbyråerna. Grupparbete stärker de blivande föräldrarnas kunskaper och färdigheter så att vardagen med babyn löper bra och varje familj kommer underfund med sina egna tillvägagångssätt och resurser.

Inbjudan till familjeförberedelsekurserna fås av rådgivningsbyråns hälsovårdare. Grupperna samlas tre gånger före barnets födelse.

Åbo stad erbjuder dessutom familjeförberedelsekurser för blivande föräldrar tre gånger om året. Under kursen tar sakkunniga inom olika områden upp ämnen som anknyter till hälsa och välbefinnande under graviditeten.

Förlossningssjukhus

Inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt (EFSVD) sköts förlossningen på Åbo universitetscentralsjukhus (Åucs). I Åucs erbjuds alla nyfödda screening av sällsynta medfödda sjukdomar (VasSeu). Screeningen hjälper att förebygga vissa olägenheter som förekommer i anknytning till medfödda sjukdomar. Blodprovet tas av den nyfödda vid 2–5 dygns ålder.