Oroar du dig över coronaviruset eller hur alla ändringar och begränsningar påverkar din familj? Se här hur du ska göra om du behöver hjälp - eller bara något att göra för hela familjen. Nya tjänster och stödformer utvecklas och tas i bruk hela tiden. Här hittar du ny information an efter som läget ändrar (Vi uppdaterar sidan. Vi kommer att publicera aktuell information inom kort.).

CORONAINFO PÅ DITT MODERSMÅL

Åbonejdens tolkcentral har samlat i ett PDF-dokument

 • coronainformation på 23 språk som producerats utrikes
 • coronainformation som producerats i Finland
 • flerspråkiga finska och internationella länkar.

FÖR ORGANISATIONER

Organisationer kan enligt intresse meddela sin serviceinformation gällande undantagssituationen på adressen https://webropol.com/s/poikkeustilanpalvelut  eller genom att skicka informationen till adressen osallisuus@turku.fi

Övriga tjänster samlade

På denna har vi listat tjänster som är avsedda för invandrare. Övriga tjänster hittar du på följande sidor:

Service för invandrare

Åbo stads flerspråkiga rådgivningsbyrå Infotorget betjänar på 14 olika språk vid Skanssis kontor med tidsbokning eller per telefon: arabiska, dari, engelska, estniska, finska, kurdiska, pashto, persiska, rumänska, ryska, somali, thai och tyska.

De språkvisa rådgivningstiderna och telefonnumren finns listade på Infotorgets webbsidor turku.fi/sv/infotorg. Aktuell information och nyheter översatta till olika språk uppdateras på Infortorgets Facebook-sida.

Maahanmuuttajien Osaamiskeskus erbjuder rådgivning gällande bl.a. arbetssökning, studieärenden och att lära sig finska på åtminstone följande språk: engelska, arabiska, bosniska, dari, kurdiska, persiska och ryska.

Information om coronaviruset och ändringar i stadens tjänster till språkminoriteterna ges också tillsammans med invandringskontaktpersoner, mångkulturella rådet och olika organisationer.

  Coronainfo på olika språk

  Åbo stad samlar aktuell information och ändringar i stadens tjänster på sidan turku.fi/sv/corona. Sidan kan översättas till valfritt språk med hjälp av Google Translate.

  Om du misstänker att du insjuknat i coronavirusinfektion, se anvisningar och kontaktuppgifter här

  • Om du behöver läkarvård för någon annan sjukdom, boka tid till din egen hälsostation tfn 02 266 1130 eller via din arbetshälsovård.
  • Vid nödsituationer eller om du behöver ambulans, ring 112.

  Coronaviruset – anvisningar för Åbobor på olika språk 

  Hur ska man gå till väga under coronasituationen? Hur använder man tygmask? Vad innebär frivillig karantän? 

  Coronainformation på olika språk erbjuds på många ställen

  Information om coronasituationen i Åbo

  Serie med corona-motiv

  Anvisningar på olika språk för coronavirustest av barn och unga 

  Anvisningar på olika språk för personer försatta i hemkarantän eller isolering

  Anvisning för hur man använder munskydd rätt

  Anvisningar på olika språk för hur man tar på och av munskydd rätt

  Coronainformation WhatsApp bild (1080x1080px)

  Skolor och dagvård

  Coronainformation och info om när- och distansundervisning för skolelevers föräldrar finns samlat på olika språk i bloggen Monikulttuurinen opetus. På sidorna finns bl.a. information för personer som återvänder från utlandet och karantän samt instruktioner för hur man ska gå till väga om ens barn insjuknar. 

  Mer information om verksamheten i Åbo stads skolor och dagvård under coronatiden

  Smitta inte andra!

  • Håll dig hemma så mycket som möjligt
  • Kramas inte
  • Skaka inte hand
  • Gå inte för nära andra människor
  • Undvik alla folksamlingar, och ordna inga sådana
  • Tvätta dina händer omsorgsfullt med vatten och tvål
  • Använd engångsnäsdukar då du hostar och nyser

  Kristelefoner även på arabiska och engelska

  Om den pågående epidemin eller något annat orsakar ångest, kan du ringa den nationella kristelefonen som är öppen dygnet runt. Det är en samtalstjänst med låg tröskel, som du kan kontakta istället för att grubbla för dig själv.

  Telefonnummer:

  • på finska 09 2525 0111 – öppen hela tiden. 
  • på svenska 09 2525 0112 – öppen 20 timmar vardagar (må-fre) 
  • på arabiska och engelska 09 2525 0113 – öppen 20 timmar vardagar (må-to)

  Permittering, arbetslöshet eller avbrott i löneutbetalning

  Många finländare oroar sig över arbete och pengar, om de kommer bli arbetslösa eller permitterade på grund av begränsningar som gjorts för coronaviruset. Därför har vi samlat anvisningar att ges till dem som blir arbetslösa, permitteras eller vars löneutbetalning avbryts av arbetsgivaren.

  Har du suttit eller sitter du i karantän? Då kan du ha rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom.

  Du kan få dagpenning vid smittsam sjukdom om du har försatts i obligatorisk karantän och därför inte kan arbeta. För att kunna få dagpenningen måste du ha rätt till social trygghet i Finland. Läs mer: Svenska

  Stödmöjligheter för företag och företagare på flera språk

  Många invandrare är företagare och har råkat ut får ekonomiska svårigheter på grund av undantagssituationen som orsakats av coronaviruset. Staten, NTM-centralerna och kommunerna samt andra instanser hjälper och stöder företag som hamnat i ekonomiska svårigheter på många olika sätt. 

  Tempo-projektet har tillsammans med Åbo stad sammanställt anvisningar gällande olika stödmöjligheter för företag och företagare på finska, engelska, arabiska och kurdiska. Anvisningarna kommer ytterligare att översättas till dari och ryska.

  Anvisningarna kan läsas på Tempo-projektets blogg.

  FPA har öppnat en riksomfattande telefontjänst på ryska, arabiska och somali 

  Med anledning av undantagssituationen har FPA:s telefonlinjer i huvudstadsregionen för rysk-, arabisk- och somalispråkiga öppnats för riksomfattande bruk. De är öppna måndagar, onsdagar och fredagar kl. 9-12. Språklinjerna är öppna endast medan undantagsläge råder och det informeras separat om när de stängs. Ifall kunden klarar av att sköta sitt ärende på finska, svenska eller engelska bör personen hänvisas till något av de andra servicenumren. Ifall kunden kan sköta sitt ärende på nätet, bör personen hänvisas till e-tjänsten.

  FPA:s telefonnummer är:

  • Arabiska 020 6344 902
  • Somali 020 6344 905
  • Ryska 020 6344 901
  Nyckelord: