Jakt och viltvård

Jaktföreningarna kan via miljöskyddet ansöka om jakttillstånd på de områden som staden äger. Tillstånd beviljas för fyra år åt gången. Enligt stadsplanerings- och miljönämndens beslut beviljas jakttillstånd endast åt jaktföreningar.

Miljöskyddet ansvarar för planeringen av viltvården och övervakningen av jakten på stadens områden.

Service kategorier: 

Lokaliteter

Miljöskydd

Jakttillstånd beviljas endast jaktföreningar.

va. luonnonsuojelutarkastaja Emma Kosonen
puh. +358401802822.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat