Julfredsutlysare 1900–2013

1901–1907 magistratssekreterare H. Holmberg
1908 tf magistratssekreterare W. Westerlund
1909 magistratssekreterare L. Jönsson
1910–1912 borgmästare Willebrandt
1913–1916 magistratssekreterare L. Jönsson
1917 julfreden utlystes inte
1918 magistratssekreterare L. Jönsson
1919–1935 magistratssekreterare Y.S. Nilsson
1936–1938 magistratssekreterare Yrjö Iso-Puonti
1939 julfreden utlystes inte
1940–1941 magistratssekreterare Yrjö Iso-Puonti
1942 tf magistratssekreterare H. Schnitt
1943 tf magistratssekreterare K. Henriksson
1944 tf magistratssekreterare H.O. Ylikangas
1945–1954 magistratssekreterare Uuti Palaja
1955 kommunalborgmästare Tauno Saarinen
1956–1960 magistratssekreterare Uuti Palaja
1961–1968 magistratssekreterare Eero Soikkanen
1969–1976 magistratssekreterare Harri Hirvonen
1977 magistratssekreterare Pekka Siljamäki
1978–1983 stadssekreterare Paavo Mäkinen
1984 kanslichef Paavo Mäkinen
1985–2002 kanslichef Paavo Heinonen
2003–2010 kanslichef Jouko K. Lehmusto
2011–2012 tf biträdande stadsdirektör Jouko K. Lehmusto
2013–  protokollchef Mika Akkanen

Julfreden har under längst tid utlysts av

magistratssekreterare Y.S. Nilsson 20 gånger *)
kanslichef Paavo Heinonen 18 gånger
magistratssekreterare Uuti Palaja 15 gånger
tf biträdande stadsdirektör Jouko K. Lehmusto 10 gånger

*) Det finns vissa osäkerheter om vilka som utlyste julfreden under åren 1900–1930, bl.a. Y.S. Nilsson började använda namnet Iso-Puonti. Dessutom berättas det i de kommunalkalendrar som hittats i stadsarkivet att Yrjö Sten Nilsson/Iso-Puonti tillträdde tjänsten 1920. Det betyder nödvändigtvis inte att han inte skulle ha utlyst julfreden även 1919.

Nyckelord: