För att begränsa coronavirusepidemin kan personer som utsatts för viruset ordineras karantän eller insjuknade ordineras isolering. (Uppdaterad 13.1.2022)

Om du har diagnostiserats med coronavirusinfektion och du har ordinerats isolering enligt lagen om smittsamma sjukdomar, läs anvisningarna i stycke A.

Om du har blivit exponerad för coronaviruset och du har ordinerats karantän enligt lagen om smittsamma sjukdomar, läs anvisningarna i stycke B.

A) Du fått en positiv coronavirusdiagnos och du har av myndigheterna blivit ordinerad isolering. Den smittade ska förbli isolerad i sitt hem och undvika närkontakt med utomstående personer. Isoleringstiden är fem dygn, men kan i svåra sjukdomsfall vara längre. Pdf-filen innehåller närmare instruktioner för isoleringstiden. Dessutom kan du läsa mer om hur du kan minska smittorisken för de andra som bor i samma bostad

När en yrkesperson vid övervakning av smittsamma sjukdomars coronaenhet hanterar nya smittfall skickar hen ett sms med en länk till denna webbsida om du av myndigheterna ordineras isolering. Om du är orolig för ditt tillstånd under en coronainfektion kan du kontakta en yrkesutbildad vid smittspårningen, tfn 040 617 4969 (vardagar kl. 10–16) eller coronarådgivningen, tfn 02 266 2714 (vardagar kl. 8–15) eller jouren.

Om du har förordnats isolering enligt lagen om smittsamma sjukdomar, kan du vara berättigad till dagpenning vid smittsam sjukdom. Läs mera på FPA:s webbplats.

B) Du har blivit utsatt för coronaviruset och du har med direkt kontakt av myndigheterna blivit ordinerad karantän enligt lagen om smittsamma sjukdomar, och myndigheterna har tagit kontakt med dig. Om du får symtom under karantänen kan du vid behov söka dig till ett coronavirustest. Läs mera om testningskriterierna här: Gör så här om du misstänker att du har smittats

Det finns flera sätt att komma till ett coronatest:

 • Gör en symtombedömning i omaolo.fi (länken öppnar i en ny flik)
 • Provtagning utan remiss eller tidsbokning
  Coronabussen
  Hallis, Huudi (Gregorius IX:s väg 8)
  mån–fre ca kl. 9–11
  Perno, sandplanen mittemot Höveli (Hyrköisvägen 26)
  mån–fre kl. 12–14
  Kråkkärret (Dirickalagatan), bakom hamburgerrestaurangen bredvid ingången till Kråkkärrets ishall
  mån–fre kl. 12.15–14.15
 • Ring coronarådgivningens telefontjänst, tfn 02 266 2714

Du kan vara berättigad till dagpenning vid smittsamma sjukdomar om du har blivit ordinerad karantän enligt lagen om smittsamma sjukdomar. Du hittar mera info på FPA:s webbplats. Om du har frågor ring 040 617 4969 kl. 10–16.

Exponerade kan inte ordineras karantän på basen av ett positivt resultat i ett självtest.

Om du har försatts i karantän eller isolering

Noggranna instruktioner för personer som försatts i hemkarantän eller hemisolering: 

Hur kan man hindra viruset från att sprida sig i hemmet?

Om du får symptom under karantänen, ta kontakt:  

 • Åbos coronarådgivning, tfn 02 266 2714 (vardagar kl. 8–15) 
 • Åboregionens samjour, tfn 02 313 8800 
 • Under veckoslut Jourhjälpen tfn 116 117 

Aktuellt och anvisningar om coronaviruset i Åbo:  

Anvisningar för personer som försätts i karantän

Karantän som ordinerats av en smittskyddsläkare räcker i fem dygn efter den senaste exponeringen. Om flera personer bor i samma hushåll räknas karantäntiden på nytt enligt de nya smittfallen förutsattt att familjemedlemmarna har ordinerats karantän enligt lagen om smittsamma sjukdomar.

Om man får symtom under karantänen bör man söka sig till testning.

Nyckelord: