Personer som exponerats för viruset försätts i karantän för att begränsa coronaviruspandemin. Syftet med karantänen är att bryta smittkedjorna. Om du har försatts i karantän eller isolering, håll dig hemma, avstå från besök och bjud inte gäster till ditt hem. En läkare och / eller skötare bevakar ditt hälsotillstånd under karantänen.

Isolering, karantän eller frivillig karantän? 

Med isolering avses att en patient som insjuknat i en smittsam sjukdom isoleras från friska personer. Med karantän avses en begränsning av en frisk persons rörelsefrihet. Det är alltid en ansvarig läkare för smittsamma sjukdomar som fattar beslut om isolering eller karantän. Med det beslutet kan du ansöka om FPA:s dagpenning vid smittsam sjukdom (länk till FPA:s webbsidor).

Om du anländer till Finland från ett land som enligt trafikljusmodellen är rött eller grått, rekommenderar vi en 14 dygns frivillig karantän. Karantän rekommenderas även om din returresa till Finland skulle gå via ett grönt land.

THL: 

Aktuell information och anvisningar gällande coronaviruset i Åbo: 

Enligt lagen om smittsamma sjukdomar 1227/2016) kan den läkare som i kommunen eller i samkommunen för sjukvårdsdistriktet ansvarar för smittsamma sjukdomar bestämma att en person som har insjuknat eller med fog misstänks ha insjuknat i en allmänfarlig smittsam sjukdom eller i en smittsam sjukdom som med fog misstänks vara allmänfarlig ska isoleras eller hållas i karantän.

Vanliga frågor om karantän (thl.fi) 

Testas personer som försatts i karantän?

Om en person i karantän får symptom, hänvisas hen till testning. Personer utan symptom testas inte.

Får en person som befinner sig i karantän gå ut eller gå till affären?

En person som är i karantän ska undvika närkontakt med personer utanför hemmet. Man får gå ut om man inte går nära andra människor. Däremot får man inte gå till exempel till arbete, skola, daghem, hobbyer eller affären, eftersom det är svårt att undvika närkontakt på dessa platser.

Kan karantänen alltid genomföras hemma?

Karantänen kan vanligtvis genomföras hemma. Om det dock där hemma bor personer som är över 70 år eller som har en underliggande sjukdom, kan man vara tvungen att överväga särskilda förfaranden. Detta beror på att den som är i karantän kan insjukna och smitta sjukdomen vidare innan hen hinner söka vård. Sjukdomen som coronaviruset orsakar kan vara allvarlig för äldre personer och personer med en underliggande sjukdom.

Om du har försatts i karantän eller isolering

Noggranna instruktioner för personer som försatts i hemkarantän eller hemisolering: 

Om du får symptom under karantänen, tag kontakt:  

  • Skol- och studerandehälsovårdens coronarådgivningstelefon tfn. 02 266 2012 (må–to kl. 8–15 och fre kl. 8–12) 
  • Åbos coronarådgivningstelefon, tfn. 02 266 2714 (vardagar kl. 8–15) 
  • Åboregionens samjour, tfn. 02 313 8800 
  • Under veckoslut Jourhjälpen tfn. 116 117 
Nyckelord: