Karinaranta - en gemenskaplig bostadsform för kunder inom hemvården

Invånarna väljs ut genom en bedömning av servicebehoven som baserar sig på kriterierna för mellanboende.

Nya kunder:

  • Numret till kund- och servicehandledning för äldre personer i Egentliga Finland, vardagar kl. 9–15, tfn 02 262 6164.
  • Svenskspråkigt nummer till kund- och servicehandledning, vardagar kl. 9–12, tfn 02 262 6174.
  • Webbplats: kundrådgivning.fi

Kunder som omfattas av hemvårdsservice:

  • Hemvården i Vähäheikkilä-Hirvensalo, servicechef, tfn 0500 859450

Karinaranta är ett litet höghus med 14 lägenheter för äldre i Hirvensalo, i Meri-Karina-området som har vacker havsutsikt. Bostadsformen representerar mellanboende, som är en serviceform vid sidan av hemvården inom Åbo stad. Invånarna hyr sina egna hinderfia lägenheter, där kök, vardagsrum, sovrum, toalett och dusch, balkong eller uteplats ingår. Storleken på lägenheterna är 39,5 m2 (13 st.) eller 51,5 m2 (1 st.). Dessutom kan invånarna använda sig av gemensamma inomhus- och utomhuslokaler och bastu. Invånarna möblerar lägenheterna med sina egna möbler och gemensamma utrymmen är möblerade på förhand.

Vem kan bo i Karinaranta

Gemenskapligt boende är särskilt lämpligt för äldre som har erfarenhet av eller utmaningar med ensam-het och otrygghet, eller till exempel med att säkerställa tillräckligt näringsintag. Den nuvarande bostaden kan också vara olämplig och inte erbjuda tillräckligt stöd för att den äldre kan klara sig hemma. Invånarna får inte ha ett mycket stort behov av tjänster eller ett regelbundet behov av nattvård. Invånarna kan inte ta med husdjur i denna form av boende. Delade lokaler och att göra saker tillsammans gör det möjligt för invånarna att lära känna varandra och hålla varandra sällskap. Men en egen bostad erbjuder också in-tegritet. Invånarna väljs ut genom en bedömning av servicebehoven som baserar sig på kriterierna för mellanboende.

Att hyra bostad

Hyresavtalet ingås med Cancerföreningen i sydvästra Finland enligt en separat hyresprislista. I hyran ingår el och värme samt användningen av bostadsspecifikt förvaringsutrymme och gemensamma ut-rymmen. Vattenavgiften läggs till hyran. En invånare kan ha rätt till FPA:s bostads-och/eller vårdbidrag.

Service och stödtjänster inom hemvården

Vähä-Heikkilä – Hemvårdsteamet för Hirvensalo producerar de vård- och omsorgstjänster som invånar-na behöver i enlighet med Åbo stads kriterier för att bevilja hemvårds- och stödtjänster. Tjänsterna base-ras på en bedömning av behovet av tjänster och är föremål för kundavgifter som fastställts av Social- och hälsovårdsnämnden. Dessutom hjälper personalen invånarna att bilda en gemenskap.

Närtjänster

Fastigheten Meri-Karina, som ligger i samma gårdsområde, erbjuder tjänster inom välbefinnande och en café-restaurang. Dessutom har invånarna möjlighet att delta i gruppmotion, såsom stolgymnastik. Områ-det har goda utomhusfaciliteter. Hållplatsen för närtrafiken ligger ca 200 m från Karinaranta.

Besöksadress: 

Seiskarinkatu 35
20900 Turku

Telefon:

02 262 6164
02 262 6174